lørdag 3. mars 2012

Action i elva

Våren nærmer seg og blodet bruser hos endene i elva, kvinendene har har begynt å krangle om damene og stokkendene krangeler om maten.