lørdag 30. august 2014

Vadefugl ved kysten

August er snart over og september står for tur. I løpet av august har jeg tatt noen fototurer ut til kysten for å oppleve og fotografere fuglelivet der ute. Høsttrekket er i full gang og det er endel vadefugler som har mellomlandet langs kysten for å raste og spise seg opp, før de setter kursen sørover til overvinterings-områdene. Falkene er også i farta nå på høsten, og de har gode jaktmuligheter der det er vadefugler. Jeg fikk oppleve vandrefalk og dvergfalk som stupet inn mot tangstranda der vadefuglene satt på jakt etter mat. Selv om falkene er raske så klarte vadefuglene seg unna de angrepene som jeg kunne se. Regner med at det blir flere turer ut til kysten nå som høstrekket er i fullgang.  lørdag 9. august 2014

Sotsnipe juv

Trisdag tok jeg og Morten Borg turen ut til stråholmen for å se på fuglelivet, og for å se om det var noe vadefugler på trekk. Det var nok var litt tidlig i vadetrekket, men vi så arter som rødstilk, storspove, heilo, heilo juv, sotnipe juv og myrnipe.
Stråholmen er et fint stoppe sted for fugler under høsttrekket, der kan de raste og spise seg opp før ferden går videre sørover. Takk til Morten for en fin tur i skjærgården.