mandag 29. februar 2016

Kvinand spill i elva

I helgen har jeg vært en tur på Bakkestranda for å fotografere ender og skarv. I elva lå det mye fugl, og jeg kunne observere arter som  kvinand, toppand, sothøne, stokkand, storskarv, kanadagås, knoppsvane, laksand og en stjertand-hunn.  Jeg valgte å bruke mest tid på kvinendene, som er i gang med kurtise og spill. Det er artig å følge med på kvinand-hannene som kaster på hode i typisk spillpositur for å imponerer hunnene som følger nøye med på rivalene. En av hannene var spesielt hissig og jaget stadig på de andre hannene. Han hadde allerede sikret seg ei kvinand-hunn som han passet på og nok ville ha i fred. Får håpe endene holder seg i elva en stund, og at det kan bli flere fotomuligheter før fuglene trekker til hekkeplassene i innlandet.